Edukacja

     Edukacja - zorganizowany proces nabywania wiedzy przez młodego człowieka w procesie kształcenia. Nauka odbywa się zwykle w szkołach, w Stanach Zjednoczonych popularna jest edukacja domowa (homeschooling albo unschooling), w naszym kraju nieznana. Istnieją różne teorie, orientacje i systemy pedagogiczne, także alternatywne. 
     Rodzice na całym świecie oddają swoje dzieci pod opiekę niespokrewnionych opiekunów tzw. nauczycieli. Nauczyciel wpaja uczniom pewien obraz świata, pożądane i akceptowane w danym społeczeństwie normy i minimum wiedzy o świecie. Istnieje edukacja wyznaniowa / religijna (patrz temat: katolicyzm). 
     Postawa chłopców wobec szkoły to chłodna obojętność, czasem bunt. Jednostki nazywane kujonami lubią szkołę (patrz temat: geniusz), ale dla większości dzieci pozostaje ona źródłem niepokoju i stresów. Klasyczna edukacja przechodzi obecnie kryzys (niedofinansowanie szkół publicznych w parze z niedostosowaniem do programu nauczania do pozaszkolnej rzeczywistości). 

Filmy o tematyce edukacyjnej:

Być i mieć (osobowość nauczyciela)
Pan od muzyki (rola muzyki w edukacji)

filmy niewydane w Polsce na DVD:

Język motyli
Do widzenia, panie Chips
Zacznijmy już dziś
Budda runął ze wstydu
Kolory raju
Valo
Comments